AKFA University will hold the second season of the Olympiad in mathematics, chemistry, biology and English language among 11th-grade schoolchildren and last-year students of academic lyceums.

AKFA University initiated the Olympiad in 2021 in order to contribute to the development of education and science, attract young people to study such subjects as mathematics, chemistry, biology and English language.

The Olympiad is held to identify talented youth and increase their interest in science. Students of the 11th grade of schools and 3-year students of academic lyceums who want to study at the AKFA University in the future can take part in the Olympiad.

The Olympiad in mathematics, chemistry, biology and English will be held in three stages. Interested young people must register from 10 January to 1 March 2022 through this form. Participants can choose one subject or several. Please fill this form to register your interest in Olympiad.

In the first stage, which will take place on 10 March 2022, registered participants will take part in the online Olympiad. The number of test problems for each subject will be 20 questions. According to the results of the first stage, the participants, who have the highest number of points, will have the opportunity to take part in the second stage. Top-100 participants for each subject from the first stage will advance to the next phase.

The second stage will be held on 17 March. In this stage, the participants will solve from 20 to 25 questions based on the selected subject. Top-25 participants for each subject will take part in the third stage of Olympiad.

The final stage of the Olympiad will be held in Tashkent on 31 March 2022. Participants in the final stage will solve 10 problems in mathematics, chemistry and biology. The English language tests will consist of essays and test questions.

For each subject, 10 winners will be identified who will receive the following prizes:

1-2 places – 25 million soums

3-4 places – 20 million soums

5-6 places – 15 million soums

7-8 places – 10 million soums

9-10th places – 5 million soums.

Prize winners can use these funds only to pay for tuition fee at AKFA University. If a participant becomes a prize-winner in several subjects, prizes are accumulated, which provides an opportunity to study at AKFA University for free.

 


AKFA Universiteti matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili boʻyicha II olimpiadani oʻtkazadi

AKFA Universiteti 11-sinf oʻquvchilari va akademik litseylarning oxirgi bosqich oʻquvchilari oʻrtasida matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili boʻyicha II olimpiadani oʻtkazadi.

Eslatib oʻtamiz, AKFA Universiteti 2021-yilda yoshlarni matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili kabi fanlarni oʻrganishga jalb qilish, taʼlim va fan rivojiga oʻz hissasini qoʻshish maqsadida olimpiada tashkil qilishga qaror qilgan edi.

Olimpiada iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularning fanga boʻlgan qiziqishini oshirish maqsadida oʻtkaziladi. Olimpiadada kelajakda AKFA Universitetida oʻqishni istagan maktablarning 11-sinf oʻquvchilari va akademik litseylarning 3-bosqich oʻquvchilari ishtirok etishlari mumkin.

Matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili boʻyicha olimpiada uch bosqichda oʻtkaziladi. Birinchi bosqichda qiziquvchi yoshlar ushbu havola orqali 2022-yil 10-yanvardan 1-martgacha roʻyxatdan oʻtishlari kerak. Ishtirokchilar bitta yoki bir nechta fanlarni tanlashlari mumkin. Olimpiadada roʻyxatdan oʻtish uchun mazkur havolani bosing.

2022-yil 10-mart kuni boʻlib oʻtadigan birinchi bosqichda roʻyxatdan oʻtgan ishtirokchilar onlayn olimpiadada qatnashadilar. Har bir fan boʻyicha test topshiriqlari soni 20 tadan iborat boʻladi. Birinchi bosqich natijalariga koʻra har bir fandan eng yuqori ball toʻplagan 100 nafar yoshlar ikkinchi bosqichda qatnashish imkoniyatiga ega boʻladi.

Ikkinchi bosqich 2022-yil 17 mart kuni boʻlib oʻtadi. Ishtirokchilar fanga qarab 20 tadan 25 tagacha topshiriqlarni yechishlari kerak boʻladi. Har bir fandan eng yuqori ball toʻplagan 25 nafar yoshlar ikkinchi bosqichda qatnashish imkoniyatiga ega boʻladi.

Olimpiadaning yakuniy bosqichi 31-mart kuni Toshkent shahrida boʻlib oʻtadi. Yakuniy bosqich ishtirokchilari matematika, kimyo va biologiya boʻyicha 10 ta masalani yechishadi. Ingliz tilidan sinovlar insho va test savollaridan iborat boʻladi.

Har bir fan boʻyicha 10 nafar gʻolib aniqlanadi, ular quyidagi sovrinlarga ega boʻlishadi:

1-2 oʻrinlar — 25 million soʻm

3-4 oʻrinlar — 20 million soʻm

5-6 oʻrinlar — 15 million soʻm

7-8 oʻrinlar — 10 million soʻm

9-10-oʻrinlar — 5 million soʻm.

Sovrin egalari ushbu mablagʻlardan faqat AKFA Universitetida oʻqish uchun toʻlovlarni toʻlash uchun foydalanishi mumkin. Agar ishtirokchi bir nechta fanlar boʻyicha sovrindorga aylansa, mukofotlar jamlanadi, bu esa AKFA Universitetida bepul oʻqish imkoniyatini beradi.

 


Университет AKFA проведет вторую олимпиаду по математике, химии, биологии и английскому языку

Университет AKFA проведет вторую олимпиаду по математике, химии, биологии и английскому языку среди учащихся 11-ых классов школ и последних курсов академических лицеев.

Напомним, что Университет AKFA впервые провел Олимпиаду в 2021 году, чтобы внести свою лепту в развитие образования и науки, привлечение молодежи к изучению таких предметов как математика, химия, биология и английский язык через организацию олимпиады.

Олимпиада проводится для выявления талантливой молодежи и повышение их интереса к науке. В олимпиаде могут принять участие учащиеся 11-ых классов школ и 3-их курсов академических лицеев, которые хотят в будущем обучаться в Университете AKFA.

Олимпиада по математике, химии, биологии и английскому языку пройдет в три этапа. Заинтересованные молодые люди должны пройти регистрацию с 10 января по 1 марта 2022 года через онлайн форму. Участники могут выбрать один предмет или несколько. Пройти регистрацию для участия в Олимпиаде можно здесь.

В первом этапе, который пройдет 10 марта 2022 года, зарегистрированные участники примут участие в онлайн олимпиаде. Количество тестовых задач по каждому предмету составит 20 вопросов. По итогам первого этапа 100 человек по каждому предмету), которые наибольшее количество баллов, получат возможность принять участие во втором этапе Олимпиады.

Второй этап Олимпиады пройдет 17 марта 2022 года. Количество тестовых задач составит от 20 до 25 вопросов в зависимости от предмета. Топ-25 участников по каждому предмету получат право принять участие в финале.

Финальный этап Олимпиады пройдет 31 марта в Ташкенте. Участники финального этапа будут решать по 10 задач по математике, химии и биологии. Испытания по английскому языку будут состоят из эссе и тестовых вопросов.

По каждому предмету будут выявлены 10 призеров, которые получат следующее призы.:

1-2 места – 25 млн. сумов

3-4 места – 20 млн. сумов

5-6 места – 15 млн. сумов

7-8 места – 10 млн. сумов

9-10 места – 5 млн. сумов.

Данные средства призеры могут использовать только для оплаты обучения в Университете AKFA. Если участник становится призером по нескольким предметам, призы аккумулируются, что предоставляет возможность обучаться в Университете AKFA бесплатно.